info@oenstomrer-firma.dk | +45 28 56 45 24
Husk at håndværkerfradraget er forlænget og kan benyttes hele 2013 og 2014.

Staten har forlænget muligheden for at søge håndværkerfradrag. Du kan nu benyttes fradraget i hele 2013 og 2014. Ordningen er blevet udvidet og gælder også for sommerhuse.

Vidste du at fradraget gælder for følgende opgaver

  • Boligens indre rammen
  • Vedligeholdelse og renovering af boligen
  • Vinduespudsning
  • Almindeligt havearbejde
  • Børnepasning samt hente og bringe børn
  • Almindelig rengøring

Se om du kan du udnytte fradraget.
Du skal have et CPR-nummer, være almindeligt skattepligtig i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af indkomståret.

Du kan benytte fradraget i forbindelse med en helårsbolig, hvor du har folkeregisteradresse, samt på eventuelle sommerhuse og fritidshuse.

Fradraget er 15.000 kr. pr. person over 18 år i husstanden. Hvis man er 2 samboende/ægtefæller og 1 søn over 18 år, kan man altså udnytte et fradrag på 45.000 kr. (3 x 15.000 kr.).

NB: Du kan maksimalt få 30.000 kr. pr. husstand + 15.000 kr. for antallet af hjemmeboende børn over 18 år. Du får altså ikke støtte for ekstra voksne der bor, eller har folkeregisteradresse i din husstand, men de kan selv søge fradrag for arbejde, som ligger inden for deres råderet, og som de selv betaler for.

Hvis du vil vide mere om ordningen er du velkommen til at kontakte mig på 28 56 45 24.

www.haandvaerkerfradrag.dk

case-1
case_2
case_3